Workshops

”På två dagar får han elever att gå upp på en scen och genom mikrofon underhålla 80 kamrater… och det är inte bara de elever man trodde… Det är det som är så anmärkningsvärt. Det är inte de elever man nödvändigtvis trodde.”
Lärare på Heby skola.

Poetry Slam som pedagogiskt verktyg.

Föreläsningen om Poetry Slam riktar sig först och främst till skolpersonal, bibliotekarier och kulturarrangörer. Föreläsningen behandlar hur jag har arbetat pedagogiskt med Poetry Slam för att stärka det skriftliga, det muntliga och klassammanhållningen hos elever. Jag föreläser om arrangemanget, om hur texterna kan skrivas, om framförandet och om allt annat som hör ett slam till. Vi bollar tillsammans fram idéer och verktyg för att ni själva ska kunna arbeta framgångsrikt med Poetry Slam.

Hur görs skrivande intressant för en t.ex. högstadieklass?

Foto: Hedda Axelsson

”Med Matiss i skolklassen går elever från att aldrig någonsin ha skrivit en dikt till att läsa upp sin text inför ett hundratal åskådare. Hur går det till?”
Lärare i Borås kommun.

Det börjar med texten. Utmaningen är att få en hel klass att skriva. Vilka övningar man använder är viktigt, men viktigare är varför du vill att de ska skriva. De skriver ju redan dagligen på sina mobiler och på internet. Hur kan vi använda oss av det? Hur kan vi pedagoger väcka glädje inför språket och nyfikenhet på berättandet?

Dessutom jobbar vi mycket med det muntliga. I skolklassen handlar det dels om att stärka elevens självkänsla dels om hur en publik ska uppföra sig. Vi gör det muntliga framträdandet till en laguppgift. Applåder och uppmuntran är lika viktigt som goda råd om att undvika rampfeber.

Poetry Slam kombinerar ett spännande tävlingsmoment med sceniskt framträdande. Det är mer än en tävling och mer än ett poesiframträdande. Alla sorters texter är välkomna och alla sorters personligheter. En Slam-scen har plats för poeten, komikern, grubblaren, rebellen, avantgardisten, rimmaren, hiphoparen, romantikern och estradören.

Våra föreläsningar handlar om hur vi försökt att göra varje möte med elever och deltagare till kreativt, inspirerande och oförglömligt.

”Det är ju inte bara roligt för eleverna, det är ju också fortbildning för oss lärare!”  Gymnasielärare i Tibro

Föreläsningar om berättande och kommunikation

Spokenword och #språkbråk handlar om att kommunicera intressant. Det handlar om att skriva inspirerat och om att våga framträda inför folk. Därför är målet att få dig intresserad och inspirerad. Erfarenheter visar att du blir det.

foto: Tobias Walka

Föreläsningarna är till för dig som arbetar med kommunikation, marknadsföring och annan inspirerande verksamhet. Det gäller alla från bibliotekarier till copywriters via lärare och chefer.

Jag kan gärna specialanpassa en föreläsning om språk och kommunikation för just ert företag eller just er temadag. Vi bollar idéer med varandra för och vinklar ett föredrag, en föreställning eller annan infotainment efter just era önskemål.

”Fullt ös! Glädje! Engagemang! Tydligt och strukturerat.”
Lärare i Landskrona

För frågor eller bokning:
Telefon: 0737 292055
E-post: matiss@ordkanon.se

Letar du efter samarbete till Skapande Skola eller workshops för skolan hittar du ännu mer mer på ordkanon.se.