PREMIÄR-ish

Foto: Hedda Axelsson

Foto: Hedda Axelsson

Nuså! Efter att ha jobbat med texter inför SM, testat dem för publik där och sedan broderat ut dem är det dags att gå vidare. Mitt nya föreställningskoncept heter ”Vi måste snacka” och det är under kommande höst som det ska formas. Jag jobbar ju helst fram mina föreställningar på scen som ni vet.

Konceptet ”Vi måste snacka” handlar om vår rätt till vår berättelse. Det handlar om hur vi alla är en pusselbit till en gigantisk historia om allt. Det handlar om hur vi aldrig kan nå förståelse eller bilda ett sammanhang om vi inte tar del av varandras historier. Vi måste snacka, som i samtala och samtala, som i att lyssna.

Du som är i Örebro på Tisdag kan ta del av mina första trevande steg i det nya konceptet. Välkommen! Läs mer här.