Det är alltid World Aids Day

I slutet av oktober åkte jag till Dehli med organisationen H2H. Det finns mycket att säga om den resan men det får inte plats här.

En av platserna jag besökte var huvudkontoret för DNP+, Delhi Network of Positive People. En handfull anställda och volontärer, de flesta själva smittade, arbetar hårt med att få in pengar till den mycket fattiga organisationen. Med nästa inga bidrag alls kämpar gruppen dagligen mot multiinternationella krafter, mot fördomar och för sina rättigheter. Läs mer om deras arbete här.

HIV och AIDS är mer än en sjukdom. Det är ett fenomen som påverkar global ekonomi, biståndspolitik och miljontals människors vardag. Effekterna av viruset slår åt alla håll. Loon Gangte från DNP+ berättar om hur EU:s inblandning i läkemedelskontroller hotar Indiens HIV-smittade och AIDS-sjuka. Han berättar också om hur en liten organisation av eldsjälar och aktivister får kämpa för sin överlevnad, i dubbel bemärkelse.